Prevodi­lački biro Minić

javno postavljeni i zakleti sudski prevodilac i tumač

Srpski – Hrvatski – Bosanski – Nemački

Snezana Portrait-Picture

Dobrodošli u prevodilački biro Minić

Na ovoj strani nalazi se moja internet prezentacija javno postavljenog i zakletog sudskog prevodioca i tumača od Slobodnog i hanseatskog grada Hamburga za nemački i južno-slovenske jezike:

BosanskiHrvatskiSrpski, sa težištem na oblasti prava.


Ako Vam je potreban overeni prevod nekog ličnog dokumenta ili drugog pravnog teksta za gore pomenute jezike, možete se sa puno poverenja obratiti meni, prevodiocu i tumaču zakletom kod Behörde für Inneres der Stadt Hamburg.

Prevodi

Overeni prevodi svih vrsta dokumenata

Tumačenja

konsekutivno – simultano

Lektorat – jezička podrška

Podrška u komunikaciji na licu mesta